ภาพข่าว: SVL Group ร่วมเวทีประชุมแผนพัฒนางานขนส่งบางสะพาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ศุกร์ ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๓๕
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมเวทีประชุมแผนพัฒนางานขนส่งบางสะพาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บจก.ท่าเรือประจวบ และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก ประชุมร่วมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) รายงานการดำเนินงานขนส่งรางรถไฟทางคู่สายใต้ ประจวบฯ -ชุมพร ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งกิจกรรมขนส่งต่างๆ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน นำประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาบางสะพาน
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมเวทีประชุมแผนพัฒนางานขนส่งบางสะพาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ภาพข่าว: SVL Group ร่วมเวทีประชุมแผนพัฒนางานขนส่งบางสะพาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด