TMILL พบนักลงทุนในงาน Opp Day Q2/2019 โชว์รายได้ครึ่งปีแรก 2562 เพิ่ม 3.3%

พฤหัส ๒๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๙
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL พบนักลงทุนในงาน Opp Day Q2/2019 อัพเดตการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ที่ลาออกเพื่อทำงานทางการเมือง พร้อมโชว์รายได้ครึ่งปีแรก 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% แผนครึ่งปีหลัง เร่งขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาดแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น มั่นใจสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยในงาน TMILL Opportunity Day : Q2/2019 ว่า "ในงานวันนี้นอกจากการแนะนำบริษัท ฯ ให้กับนักลงทุนได้รู้จักแล้ว ยังได้อัพเดตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร คือ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และทางบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ คือ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่

21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรก 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 โดยที่ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 1.8% และราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนปริมาณจำหน่ายรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.8% ส่วนงบการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 22.11 ล้านบาทในไตรมาส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีผลกำไรสุทธิลดลง 4.77 ล้านบาท คิดเป็น 17.7%

ทั้งนี้ กำไรสุทธิในไตรมาส 2 ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยต้นทุนขายในไตรมาส 2/2562 คิดเป็น 84.6% ของรายได้สูงขึ้นจาก 80.7% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 2/2561 เป็นผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.0% โดยส่วนของการใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 69.90% ลดลง 0.63% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้อื่นในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 3.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3.62 ล้านบาท" "ในไตรมาส 2/2562 แม้ว่าบริษัทจะประสบกับภาวะต้นทุนราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% โดยในไตรมาส 3 ธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้แผนการขยายกำลังการผลิตที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น" นางแววตา กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีน และกลูเตนที่เหมาะสม ทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด ด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย โดยใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด นอกจากนี้ยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด