ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "Mahidol R-I-SE NOW" ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๒๘
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol R-I-SE NOW ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานเปิดงาน "Mahidol R-I-SE NOW" Research & Innovation Special Exhibition ซึ่งเป็นครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ของ วิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 โดยมี ศ.ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน, ศ.นพ.วชิร คชการ, รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์, ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ร่วมงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด