ภาพข่าว: คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเยี่ยมชมระบบจัดการน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ในเขตอีอีซี

จันทร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๔:๒๙
นายรักษ์พล กังน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 100 คน ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด