เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป นำเสนอประสบการณ์พิเศษมากกว่าการเป็นโรงภาพยนตร์จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม Live สด ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยี สานสัมพันธ์พนักงานกสิกรไทยทุกระดับทั่วประเทศ

จันทร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๓
นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือ พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ, ชลารัตน์ พินิจเบญจพล และ ชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างมากกว่าการเป็นโรงภาพยนตร์ จัดงาน "ก้าวผ่าน Comfort Zone อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพลังใจที่กล้าแกร่ง" ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี อยุธยา เปิดช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์บนจอของโรงภาพยนตร์ ทำให้พนักงานกสิกรไทยสามารถรับชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับที่ประจำอยู่ภูมิภาคต่างๆ รับทราบถึงนโยบายการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถซักถามกับผู้บริหารแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทั่วประเทศ

กิจกรรมงาน "ก้าวผ่าน Comfort Zone อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพลังใจที่กล้าแกร่ง" ถ่ายทอดสดไปยังพนักงานในจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีก 7 จังหวัด ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พิษณุโลก, เซ็นทรัล อุดรธานี, อีจีวี สาขาโลตัส ขอนแก่น, โลตัส กระบี่, ศรีราชา และ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ รวมพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 2,300 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด