ภาพข่าว: EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอินเดียอย่างมั่นใจ

พุธ ๐๔ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๓:๕๕
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายชุตินทร คงศักดิ์ (กลาง) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมเปิดงานสัมมนา "อินเดีย : หน้าต่างแห่งโอกาส (India : The Window of Opportunities)" จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เพื่อนำเสนอโอกาสการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดย EXIM BANK พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลความรู้ บริการทางการเงิน และเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถค้าขายและลงทุนในอินเดียได้อย่างประสบความสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด