ข้อสรุปประชุมคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม 3 สถาบัน

พุธ ๐๔ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๔:๑๓
4 กันยายน 2562 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน กกร. กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้
ข้อสรุปประชุมคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม 3 สถาบัน

- ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของช่วงครึ่งปีหลัง แรงส่งเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะที่อ่อนแรงต่อเนื่อง สะท้อนจากการส่งออกที่ไม่รวมทองคำ ยังคงหดตัว ส่งผลต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนทรงตัว ส่วนการบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงจากช่วงครึ่งปีแรก และแม้การท่องเที่ยวจะขยายตัว แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน

- มองไปในช่วงที่เหลือของปี 2562 เศรษฐกิจไทยยังอยู่ท่ามกลางปัจจัยกดดัน ทั้งจากภาคต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และปัญหาการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลี ความเสี่ยงจากประเด็น Brexit รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ที่ล้วนจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายภายในประเทศก็ถูกกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และล่าสุดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทั้งนี้ ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้ รวมถึงมาตรการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญๆ อาจมีแรงบวกที่จะสามารถชดเชยผลกระทบจากหลายปัจจัยกดดันข้างต้น นอกจากนี้ อานิสงส์จากการที่ภาครัฐเตรียมจะออกมาตรการเพื่อดึงดูดการย้ายฐานการลงทุนจากผลกระทบเรื่องสงครามการค้า ก็อาจต้องใช้เวลา และคงจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแรงจูงใจที่มากพอสำหรับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องค่าเงินด้วย

- ที่ประชุม กกร. จึงมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ยังขาดปัจจัยหนุน และมีโอกาสมากขึ้นที่ทั้งปี 2562 นี้ เศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ยังกังวลต่อเรื่องเงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอีกหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในช่วงข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันของการส่งออกและการลงทุนของไทย จึงอยากให้ทางการออกมาตรการเพื่อดูแลการแข็งค่าของเงินบาทโดยเร็ว ทั้งนี้ กกร. จะติดตามและทบทวนประมาณการเครื่องชี้เศรษฐกิจต่างๆ อีกครั้งในเดือนหน้า

- หอการค้าไทย ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัด ภาคส่วนราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัมมนาแก้ไขปัญหาโรงแรมตาม ม.44 ที่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทราบถึงสภาพอาคารของตนมีสภาพไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยจะได้รับการพักการดำเนินคดีอาญาและสามารถขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม จากนั้นต้องไปขอใบอนุญาตฯภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้จัดงานขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง ที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากกว่า 1,200 ราย

- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอเชิญชวนร่วมงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน'

ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08:00 – 12.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) กรุงเทพฯ

ข้อสรุปประชุมคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม 3 สถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด