ภาพข่าว: ผลงานดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข..ยุคดิจิทัล

อังคาร ๑๐ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๒๑
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ผลงานดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข..ยุคดิจิทัล SMART HEALTH CARE จัดโดย กองบริหารการสาธารณสุข งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข , นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข , คุณณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข , คุณวิภา ตุนาค กองการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด