ภาพข่าว: MMP CORP. รวมพลังอาสา “แต้มสีให้น้อง”

พุธ ๑๑ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๒:๐๐
ผู้แทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) รวมพลังช่วยกัน ทาสีโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา ทำรั้วกั้น ปรับหน้าดินเพื่อเป็นสนามเด็กเล่น พร้อมบริจาคเครื่องปรินซ์เตอร์ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับน้องๆ ณโรงเรียนบ้านโศกน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด