วว. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

พุธ ๑๘ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๐:๔๕
วว. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,422,846 บาท จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร วว. เข้าร่วมบริจาคด้วยเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้เหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านรายการพิเศษ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี อสมท. และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
วว. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม วว. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด