ภาพข่าว: สอวช. เรื่อง เปิดงาน CEO Innovation

ศุกร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๐:๐๑
ภาพข่าว: สอวช. เรื่อง เปิดงาน CEO Innovation
เปิดงาน CEO Innovation - ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) (คนกลาง) พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. (คนซ้าย) และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (คนขวา) เปิดงาน CEO Innovation Forum 2019 "Empowering the Next Gen for the Future : ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด