ภาพข่าว: “SET Innovation Awards 2019” เวทีประชันผลงานนวัตกรรมของชาวตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศุกร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๕:๒๐
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET Innovation Awards 2019 การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้าง "นวัตกรรม" ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยตลอด 3 ปีมีพนักงานกว่าครึ่งขององค์กรร่วมโครงการ และผลงานนวัตกรรมที่ส่งประกวดในปีนี้ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนตลาดทุนให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อ 26 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด