สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย จัดทำหลักสูตรการคุ้มครองเงินฝาก บนระบบ e-learning

พุธ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๕
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดทำหลักสูตร "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก" ขึ้นในระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียกว่าระบบ TBAC-LXP e-learning ของสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นระบบ e-learning กลางสำหรับเจ้าหน้าที่ของธนาคารสมาชิก โดยโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อหรือตอบคำถามแก่ลูกค้าผู้ฝาก โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถเข้าไปเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด