ภาพข่าว: ที ลีสซิ่ง รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน "Thailand Labour Management Excellence Award 2019"

พฤหัส ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๐๙
ภาพข่าว: ที ลีสซิ่ง รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019
นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ในนามตัวแทนนายจ้าง พร้อมด้วย นายณัชพล จันทร์เกตุเลี๊ยด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสืบทรัพย์และรับมอบอำนาจ (ที่ 7 จากซ้าย) ในนามตัวแทนลูกจ้า และตัวแทนพนักงาน ที ลีสซิ่ง เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ในพิธีมอบรางวัล "Thailand Labour Management Excellence Award 2019" โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศต่อไป ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด