วว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต"

จันทร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๔๕
วว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต" ให้กับสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว./ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว./ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว./ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการ อว.และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ทั้งนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วย โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย กล่าวรายงานการดำเนินงานของ ม.หอการค้าไทย ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ขั้น 2 ม.หอการค้าไทย ถ.วิภาวดี รังสิต
วว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต วว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต วว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด