ภาพข่าว: SVL Group เปิดบ้านต้อนรับคณะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

จันทร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๑
ภาพข่าว: SVL Group เปิดบ้านต้อนรับคณะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
ต้อนรับ ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน กว่า 40 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีคุณอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บจก.ท่าเรือประจวบ และนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปถึงการดำเนินกิจการด้านโลจิสติกส์การบริหารจัดการ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ มาตรการความปลอดภัย พร้อมเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (OCC) ของ ไลน์ ทรานสปอร์ต และการปฏิบัติงานหน้าท่าเทียบเรือ บจก.ท่าเรือประจวบ ณ สำนักงาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ภาพข่าว: SVL Group เปิดบ้านต้อนรับคณะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ภาพข่าว: SVL Group เปิดบ้านต้อนรับคณะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ภาพข่าว: SVL Group เปิดบ้านต้อนรับคณะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด