ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมจิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว

พุธ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๓๐
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว" ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาและมัคคุเทศก์เข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน ที่ห้องเอ็มเอสซี ฮอลล์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมจิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว

ในภาพจากซ้ายไปขวา;

1 น.ส. วรธีรา สุวรรณศร, ผอ. กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

2 น.ส. วันทนา แจ้งประจักษ์, รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

3 ดร. ม.ร.ว. สริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

4 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ, อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

5 นายอุดม มัตสยะวนิชกูล, ผอ.กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

6 นายบุญเสริม ขันแก้ว, ผอ.กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด