ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร Intersystems เยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว ดูแลระบบ TrakCare Version 2018

จันทร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๔๙
น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และออสเตรเลีย พร้อมผู้บริหารบริษัท Intersystems ผู้พัฒนาโปรแกรม TrakCare ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลหัวเฉียวได้ทำการ Upgrade Program TrakCare ให้เป็น Version ปัจจุบัน ด้วยงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยโดยวางแผนว่าในปี 2564 โรงพยาบาลหัวเฉียวจะเข้าสู่การเป็น Digital Hospital เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด