ภาพข่าว: คุณปรีดา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุม ICA Congress 2019

จันทร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๕๙
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานการจัดงาน ICA Congress 2019 พร้อมด้วย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ให้การต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยการจัดงาน ICA Congress 2019 ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ GIT, ร่วมกับ The International Colored Gemstone Association (ICA), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 โรงแรมแชงกรีล่า ภายใต้แนวคิด "Ruby : Eternal love" โดยมีเป้าหมายให้การประชุมครั้งนี้เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านพลอยสีจากทั่วทุกมุมของโลก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าซึ่งได้รวมผู้ประกอบการจากทุกมุมโลกมาให้ความรู้ เพื่อที่จะใช้เป็นโอกาสในการขยายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยให้ได้ในอนาคต ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด