ช่อง 5 จัดประชุมพบปะผู้ร่วมผลิตรายการ เน้นนโยบายผลิตรายการสาระความรู้ควบคู่บันเทิง ส่งเสริม 3 สถาบันหลักของชาติ พร้อมนำเสนอรายการคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง

อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๐
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) จัดการประชุมพบปะผู้ร่วมผลิตรายการ สื่อความเข้าใจแนวทางนโยบายผังรายการ ปี 2563 นำเสนอข่าวสาร สาระความรู้ และวาไรตี้ ตลอด 24 ชม. ย้ำความเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกค่าย

พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ช่อง 5 เป็นประธานในการประชุมพบปะผู้ร่วมผลิตรายการ โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมผลิตรายการกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ช่อง 5 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสื่อความเข้าใจกับผู้ร่วมผลิตรายการถึงภาพรวมของผังรายการ ช่อง 5 ในปี 2563

โดย พลเอก กิตติเชษฐ์ฯ เผยว่า อุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัลในปัจจุบันผู้ประกอบการยังคงต้องทำงานอย่างหนัก เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นทีวีระบบดิจิทัลทำให้เกิดสถานีโทรทัศน์ขึ้นหลายสถานี แต่งบโฆษณาที่หมุนเวียนอยู่ในระบบยังคงมีอยู่เท่าเดิม รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปเปิดรับสื่อออนไลน์มากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทุกสถานีต่างต้องปรับตัวกันอย่างมาก เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งการเพิ่มช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น ที่สำคัญคือเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นตัวดึงดูดให้ผู้ชมหันมาสนใจและเปิดรับชมรายการของทางสถานี

ด้าน พลเอก อนุรักษ์ แสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ ช่อง 5 ระบุว่า ช่อง 5 เป็นสถานีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง ภาพรวมการจัดผังรายการยังคงสัดส่วน 70 : 30 ตามที่ กสทช. กำหนด คือ ข่าวสารและสาระความรู้ 70% และ สาระบันเทิง 30% การผลิตเนื้อหารายการ เน้นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมและสถาบันครอบครัว รวมถึงการแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างเสริมความสามัคคีให้แก่คนในชาติ และบริการสังคม ซึ่ง ช่อง 5 พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรผู้ร่วมผลิตรายการทุกค่าย และเปิดโอกาสในการร่วมงานกับพันธมิตรรายใหม่ เพื่อสร้างสรรค์รายการดีมีคุณภาพให้แก่ผู้ชม

นอกจากนี้ พลตรี บัณฑิต แสงอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ ช่อง 5 ระบุว่า ในปี 2563 ช่อง 5 เตรียมจัดผังรายการ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง นำเสนอรายการข่าวทุกช่วงตลอดวัน เติมเต็มด้วย รายการสาระความรู้ สาระบันเทิง วาไรตี้ ทั้งรายการเด็กและเยาวชน สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว กีฬา และรายการส่งเสริมสถาบัน เพิ่มเติมด้วยรายการที่มีคำบรรยายภาษาไทย เพื่อผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และคำขยายเสียง เพื่อผู้ที่มองไม่เห็น สำหรับโทรทัศน์ดาวเทียม Thai TV Global Network หรือ TGN ยังคงเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารและรายการต่างๆ เชื่อมโยงผู้ชมใน 177 ประเทศทั่วโลก และได้เตรียมเสริมรายการโฮมช้อปปิ้ง ช้อป แชนแนล เพื่อเจาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นแม่บ้าน

อีกทั้งได้ชี้แจงเรื่องรูปแบบการทำสัญญา ข้อปฏิบัติในการจัดทำรายการ รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ ปี 2563 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติแก่ผู้ร่วมผลิตรายการ

พลเอก กิตติเชษฐ์ฯ ได้กล่าวเสริมว่า ช่อง 5 พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรผู้ร่วมผลิตรายการทุกค่าย เราคือทีมเดียวกัน เป็นเพื่อนรัก ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จึงอยากให้ทางผู้ร่วมผลิตรายการมั่นใจและจับมือก้าวไปด้วยกันกับ ช่อง 5 พร้อมกับสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆ มีคุณภาพ ให้ประโยชน์แก่สังคม ออกมานำเสนอสู่สายตาผู้ชมร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด