ภาพข่าว: ดีป้า มอบโล่รางวัลห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล เร่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน Coding ในงาน DTBB2019

อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๒๐
ภาพข่าว: ดีป้า มอบโล่รางวัลห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล เร่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน Coding ในงาน DTBB2019
ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล depa Young Maker Space Development รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค 10 รางวัล และระดับประเทศ 2 รางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 2 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity" เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด