ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และม.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมการสอนหลักสูตร SE101

พฤหัส ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๐๕
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ เดินสายอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนหลักสูตร SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการในภูมิภาค ภายใต้โครงการ "SET Social Impact [email protected]" เมื่อ 24-25 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด