ภาพข่าว: “ทอดกฐินตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2562”

จันทร์ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๒๔
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดโฉมศรี จ. สิงห์บุรี เพื่อนำปัจจัยสมทบบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโฉมศรี พร้อมมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากพนักงานร่วมสนับสนุนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งมีเด็กชาวเขาเผ่าม้งในความดูแลของวัดแห่งนี้ กว่า 300 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด