มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปฐมนิเทศหลักสูตร T E P C I A N รุ่นแรก

จันทร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๓:๓๘
ปฐมนิเทศหลักสูตร T E P C I A N รุ่นแรก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปฐมนิเทศหลักสูตร T E P C I A N รุ่นแรก

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเปิดงานปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตร TEPCIAN Top Executive Program on China Business Insights and Network (T E P C I A N) ??????????????? ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นปฐมฤกษ์ รุ่นแรก T E P C I A N เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนองค์ความรู้จีนระดับ"เซียน" ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจไทยและจีน องค์ความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ รากเหง้าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน นโยบายการสร้างชาติของจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ การเติบโตทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมเรียนและฝึกฝนการใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างความประทับใจและเจรจาทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น Business Networking ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เดินทางไปเรียนภาษาจีนและรับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย T E P C I A N เท้ปเซียน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปฐมนิเทศหลักสูตร T E P C I A N รุ่นแรก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปฐมนิเทศหลักสูตร T E P C I A N รุ่นแรก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปฐมนิเทศหลักสูตร T E P C I A N รุ่นแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด