ควอลลีเทคฯ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 รายได้เพิ่ม กำไรเติบโต ตุนงานในมือเพิ่มจากปีก่อน

จันทร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๗:๒๔
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2562 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 130.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.07% กำไรสุทธิ 18.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 608.04% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปัจจัยหลักเกิดจากความต้องการบริการด้านงานทดสอบโดยไม่ทำลายในงานก่อสร้างและงานโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้จากงานบริการทดสอบและตรวจสอบในงานซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการช่วง 9 เดือน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีรายได้รวม 331.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.15% และมีกำไรสุทธิรวม 29.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,273.52%

"ปี 2562 คาดว่ารายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการให้บริการในงานโครงการก่อสร้างโรงงานของกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี รวมถึงงานโครงสร้างเหล็กของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปีนี้บริษัทฯ ยังได้รับงานทดสอบตรวจสอบในการซ่อมบำรุงใหญ่ของลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในส่วนของงานบริการของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาก็เริ่มมีปริมาณงานที่มากขึ้น จึงเสริมให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และลดความเสี่ยงของธุรกิจลง โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้สามารถรองรับงานบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเพียงพอและการส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า" นายโดมเดช กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด