ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล” รุ่นที่ 5

ศุกร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๗:๕๗
คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล" รุ่นที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร และแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว การจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลฯ โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์และให้การดูแลด้านการพยาบาลให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด