ภาพข่าว: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

อังคาร ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๗:๒๗
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการ ระบบ e-service ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมทั้งทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการพัฒนาฝืมือแรงงานให้กับกำลังแรงงานใหม่ กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด