ภาพข่าว: สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาต้อนรับคณะกระทรวง อว.

พุธ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๒๔
ภาพข่าว: สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาต้อนรับคณะกระทรวง อว.
รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังหลักการดำเนินงาน "เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน" ของสถาบันฯ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด