วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดบ้านปริญญาโท - MBA”

พฤหัส ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๓:๔๖
วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 4 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.วิลาสิณี ยนต์วิกัย (ที่ 2 จากขวา) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรรับเชิญ เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ หรือ"เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น" เนื่องในโอกาสที่ให้เกียรติเข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "dusitMBA Hospitality Talk : Exclusive Open House" งานเปิดบ้านปริญญาโท - MBA ที่วิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

การจัดงานเปิดบ้านปริญญาโท หรือ MBA Open House ที่วิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจการบริการ ทางด้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยวได้เข้ามารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ พบปะพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมทั้งยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกศาสตร์การบริหารธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในอุตสาหกรรมบริการระดับโลก เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งกว่าในวิชาชีพ Dusit Thani College – MBA พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากลด้านการโรงแรม ด้วยหลักสูตร การจัดการธุรกิจการบริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทักษะในการนำเสนอ และเจรจาสื่อสาร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ ด้วย 4 จุดเด่นของหลักสูตร

- สะดวก เพราะเรียนแค่วันเสาร์วันเดียว

- รวดเร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง หรือ เพียงแค่ 1 ปีหากร่วมโครงการ DTC Fast Track 4+1

- เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้าน Hospitality อย่างแท้จริง

- ทันสมัย ลืมการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เพราะการเรียนโทที่นี่เราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง

สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดการเรียนรู้หรือเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ ทางบัณฑิตวิทยาลัยที่ Dusit Thani College จะเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายจากวิทยากรรับเชิญชื่อดังมากประสบการณ์ เปิดบรรยายให้กับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบริการ หลักสูตร 1 ปีครึ่ง เรียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัคร โทรศัพท์ 02 721 8471 - 2 อีเมล [email protected]

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด