MACO ได้รับรางวัล SET AWARDS 2019 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

อังคาร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๕๒
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ครอบครองเครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้งมากที่สุดในเมืองไทย คว้ารางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติ SET AWARDS 2019 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร โดย MACO คือหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด( Market Cap.) ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท โดยคุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด