ภาพข่าว: BEST EXPRESS ร่วมเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อต่อยอดการศึกษาธุรกิจโลจิสติกส์

พุธ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๕:๓๘
ภาพข่าว: BEST EXPRESS ร่วมเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อต่อยอดการศึกษาธุรกิจโลจิสติกส์
บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยคุณโทนี่ เจิ้ง Tony Zheng Xiao, ผู้จัดการทั่วไป เบสท์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย (Best Express Thailand General Manager) ร่วมพา ดร.จาง ลี่ Zhang li (ผู้ช่วยผู้บริหาร) และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าบางนา รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ท่าน พร้อมยังได้รับเกียรติจาก คุณจู อิ้งลี่ Zhu Yingli (รองประธานสำนักงานกิจกรรมต่างประเทศ) คุณลู่ กวางเหล่ย Lu Guanglei (ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการศึกษา) และคุณสื่อเฉียง Shi Qiang (ผู้อำนวยการกิจกรรมนักศึกษา คณะนานาชาติ) ร่วมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับส่งสินค้า และเทคโนโลยีการจัดส่งพัสดุของ เบสท์ เอ็กซ์เพรส ในครั้งนี้ โดยบรรยากาศการเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความสนใจจากทั้งบุคลากรและนักศึกษา เป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด