ภาพข่าว: ทีเอ็มบี รับมอบรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” ในงาน SET Awards 2019

พุธ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๒๓
นายจุมพล ริมสาคร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร ทีเอ็มบี รับมอบรางวัล "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในงาน SET Award 2019 จากนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีเอ็มบีได้ถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ที่มีการบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีเอ็มบีเป็น 1 ใน 98บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด