TTW คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2019

ศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๐:๔๔
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับ รางวัลพระราชทาน"Thailand Corporate Excellence Awards 2019" สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TTW คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2019

โดยมี นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "Thailand Corporate Excellence Awards 2019" สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนน รวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กล่าวว่า "การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน อันทรงเกียรติจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนถึงความตั้งใจของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม" รางวัลนี้ยังเป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด