ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

อังคาร ๐๓ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๔๙
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ หกทศวรรษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่า ที่มีอาชีพหน้าที่การงาน ผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแบบอยางที่ดีให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโส เป็น ผู้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ รับรางวัลในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น รวม 29 ท่าน ซึ่งแยก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1. ผู้ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

2. นักบริหาร และผู้นำที่ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ

3. ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง

4. ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ

5. นักบริหาร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

6. ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศ

ในโอกาสนี้ รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ได้กล่าว ว่า "พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เป็นงานสำคัญที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณภาพและ ศักยภาพของบัณฑิต รวมทั้งเครือข่ายที่เหนียวแน่นของมหาวิทยาลัยของเรา ศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ล้วนเป็น ผู้ที่มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในแวดวงวิชาชีพและในสังคม เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับองค์กรของตนเอง รวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกคนเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ และจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับรุ่นน้องที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และจะออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด