ปตท. เปิด “สถานีใส่ใจ” แห่งที่ 2 นำร่องศูนย์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationจ.อุดรธานี

พุธ ๑๑ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๑๑
เมื่อเร็ว ๆ นี้ - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด "สถานีใส่ใจ" ศูนย์ให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) แห่งที่ 2 ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก. แสนอุดม สาขา 2 (ค้อยประดู่) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ที่ 3 จากขวา) นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 2 จากขวา) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) และ นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (ซ้าย) ร่วมในพิธี สถานีใส่ใจ เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขา ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยในช่วงเริ่มต้นจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด