ภาพข่าว: สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

ศุกร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๒
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเวียง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีทักษะ มีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้ ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด