โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ แนะเคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ มุ่งลดจำนวนอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ สู่ Zero Accident ผ่าน “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

อังคาร ๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๐๘:๔๕
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สานต่อเจตนารมณ์ภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม "โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน" แนะเคล็ดลับ 3มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล มุ่งลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงใกล้ปีใหม่สากลอย่างยั่งยืน
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ แนะเคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ มุ่งลดจำนวนอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ สู่ Zero Accident ผ่าน โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน

นายชลัช วงศ์สงวน ผู้บริหารโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี กล่าวว่า "เทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้น เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ และเมื่อพิจารณาสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงดังกล่าวของปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 3,791 ครั้ง ซึ่งพบว่า สาเหตุหลักมาจากความไม่พร้อมของ "คน" ทั้งการขาดสติในการขับรถจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับรถเร็วด้วยความประมาท รองลงมาคือ ความไม่พร้อมของ "รถ" และ "เส้นทาง" ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ผ่านการรณรงค์ใน "โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน" ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยแนะนำเคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดย "3 มอง" คือการใช้สายตา 1) มองไกลไปข้างหน้า (Look Ahead) 2) มองโดยรอบ (Look Around) 3) มองเคลื่อนไหวสายตา (Look Always) "2 ปฏิบัติ" คือการใช้สายตา 1) เพื่อหาพื้นที่ว่าง (Operate for Space) 2) เพื่อหลบหลีก (Operate for Escape) ซึ่งเคล็ดลับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงปีใหม่ไทยอย่างยั่งยืน

เราเชื่อมั่นว่า หากผู้ขับขี่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามเคล็ดลับดังกล่าว ประกอบกับการขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติ ย่อมจะสามารถลดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนจากการเดินทางได้เป็นอย่างมากในทุกช่วงเวลาไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น และหวังว่า "โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน" จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกและวินัยในการขับขี่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง" นายชลัช กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ scgnewscha/…nel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannelหรือ [email protected]: @scgnewschannel

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด