ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุม

พุธ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๐๖
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุม
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการวิจัย "สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวินะในประเทศไทย" ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด