ภาพข่าว: สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๒๓
ภาพข่าว: สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ที่5-ซ้าย/แถวยืนล่าง) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวิจัย หัวข้อเรื่อง "สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย" หวังเป็นแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม (ที่6-ซ้าย/แถวยืนล่าง) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์.นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่3-ซ้าย/แถวยืนล่าง) ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ที่1-ซ้าย/แถวยืนล่าง) และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ที่2- ซ้าย/แถวยืนล่าง) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และเครือข่าย ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด