ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน'วันเกษตรก้าวหน้า 2562’ หนุนเกษตรกรไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล -มอบรางวัลยกย่องเกษตรกร ที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๔๒
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ขวา) และนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า 2562' และมอบ 'รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2562' ให้แก่ 2 เกษตรกร ประกอบด้วย นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าของสวนทุเรียนลุงแกละ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่ผสมผสานภูมิปัญญาและประสบการณ์จากรุ่นพ่อ เข้ากับความรู้ทางเทคโนโยลีด้านการเกษตรสมัยใหม่ทั้งการผลิตและการตลาด และนายอาทิตย์ จันทร์นนทชัย (ที่ 2 จากขวา) เกษตรกรผู้ก่อตั้งเครือข่ายทางการเกษตร 'ฟาร์มโตะ' โดยแอปพลิเคชัน FARMTO เป็น E-Commerce platform ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายโครงการเกษตรก้าวหน้า ที่ดำเนินการเพื่อมุ่งสร้างศักยภาพด้านการผลิต ให้เป็นที่ยอมรับควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างความเข้มแข็งในระบบทางการตลาด โดยการสร้างสายสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกลุ่มพ่อค้า ทั้งภายในประเทศและก้าวสู่ตลาดสากล ตามแนวคิดริเริ่มของท่านอดีตประธานกรรมการบริหาร คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ทั้งนี้ งาน "วันเกษตรก้าวหน้า" เพื่อนคู่คิด 'เกษตรก้าวหน้า' เป็นสุดยอดมหกรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานส่งออกในราคาสุดพิเศษ จากลูกค้าโครงการเกษตรก้าวหน้าทั่วประเทศ รวมถึงอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงที่ทุกคนรอคอย โดยธนาคารได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2549 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด