อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้า-อวยพร ท่านชวน หลีกภัย เนื่องในปีใหม่ ประจำปี 2563

พฤหัส ๐๒ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๐
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ บ้านเลขที่ 183 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย
อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้า-อวยพร ท่านชวน หลีกภัย เนื่องในปีใหม่ ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมนำกระเช้าดอกกล้วยไม้และกระเช้าของขวัญ มอบให้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าคารวะ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง และนายระลึก หลีกภัย น้องชายนายชวน หลีกภัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563.

อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้า-อวยพร ท่านชวน หลีกภัย เนื่องในปีใหม่ ประจำปี 2563 อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้า-อวยพร ท่านชวน หลีกภัย เนื่องในปีใหม่ ประจำปี 2563 อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้า-อวยพร ท่านชวน หลีกภัย เนื่องในปีใหม่ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด