มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง - ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ

อังคาร ๐๗ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๘:๒๔
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้เพาะปลูกหรืองดเว้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยสำนักการระบายน้ำ ได้จัดทำระบบไหลเวียนน้ำ ควบคุมการปิด - เปิดประตูระบายน้ำตามจังหวะการขึ้นลงของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำน้ำเข้ามารักษาระบบนิเวศและลดความเน่าเสีย ตลอดจนนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำของ กทม. มาแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่สัมผัสร่างกาย อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ล้างตลาด ล้างเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยขอรับได้ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ตลอดจนประสานกรมชลประทานในการผันน้ำเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสม
มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง - ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ

นอกจากนั้น ยังได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เสนอ และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนรองรับและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด โดยในขณะนี้พบว่าปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็มเนื่องจากน้ำทะเลหนุน อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง และการปศุสัตว์ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะเขตตลิ่งชัน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งได้ขอความร่วมมือการประปานครหลวง แจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ได้ที่หมายเลข 199 หรือ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้มอบหมายสำนักพัฒนาสังคม กทม. และสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม พร้อมขอความร่วมมืองดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง งดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในระหว่างนี้จนถึงเดือน เม.ย. 2563 โดยในระหว่างที่เกษตรกรเว้นช่วงทำการเกษตร สามารถเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเสริมจากโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. อีกทั้ง หากพืชผลการเกษตร สัตว์เลี้ยง หรือบ่อปลาได้รับความเสียหายสามารถแจ้งสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม กทม. เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด