ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะบัณฑิตวิทยาการจัดการ

พุธ ๐๘ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๙
ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะบัณฑิตวิทยาการจัดการ
สุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ชินสุวรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และท่านอื่นๆมาร่วมประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด