ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำผ้าซาโนติกภูเก็ต

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๕
ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำผ้าซาโนติกภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำผ้าซาโนติกภูเก็ต จำนวน 18 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 21 คน ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด