ภาพข่าว: สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

จันทร์ ๒๗ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๑
ภาพข่าว: สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
สพร.21ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 และทดสอบระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 24 คน โดยนายนิกร นิ่มสาย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด