ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี ยกย่องเยาวชนต่อสู้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ พร้อมสนับสนุนสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

อังคาร ๒๘ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๐
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 38 ในหัวข้อ "เดินหน้าสู่อนาคตร่วมกัน: สร้างสรรค์ยุคแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษยชาติ" เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมเอสจีไอ

ประเด็นที่อิเคดะให้ความสำคัญคือ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ โดยเน้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและความทุกข์ทรมานที่มักซ่อนอยู่เบื้องหลังดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค เขาอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น "ความท้าทายสำคัญที่ชี้ชะตามนุษยชาติ" พร้อมกับย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ความพยายามของทั่วโลกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กลายเป็นเรื่องสูญเปล่า นอกจากนี้ เขายังยกย่องพลังของเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านภูมิอากาศ โดยกล่าวว่า "ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงความจริงและการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่ย่อท้อของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัด"

อิเคดะเสนอให้จัดการประชุม UN Youth Climate Summit ทุกปีไปจนถึงปี 2030 และเรียกร้องให้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวเพื่อขจัดอาวุธนิวเคลียร์ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา อิเคดะได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW) จะมีรัฐภาคีให้สัตยาบันถึง 50 รัฐ เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ในปีนี้ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 75 ปีเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ

เขาเสนอให้จัดการประชุม People's Forum for a World Without Nuclear Weapons สำหรับผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู (ฮิบากุฉะ) และภาคประชาสังคมในฮิโรชิมาหรือนางาซากิ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการบังคับใช้สนธิสัญญาดังกล่าว พร้อมกันนี้ เขาเรียกร้องให้มีการขยายสนธิสัญญา New START Treaty ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียออกไปอีกห้าปี เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ในระดับพหุภาคี

นอกจากนี้ เขากังวลว่าการโจมตีทางไซเบอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจสั่นคลอนระบบอาวุธนิวเคลียร์ เขาจึงกระตุ้นให้มีการเริ่มพิจารณาหลักเกณฑ์การห้ามโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบนิวเคลียร์ รวมถึง AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประชุมทบทวนสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์ก

อิเคดะยังเน้นย้ำถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางอาวุธหรือภัยธรรมชาติ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการยกระดับความแข็งแกร่งทางการเงินของกองทุน Education Cannot Wait ของยูนิเซฟ

อิเคดะปิดท้ายด้วยการให้คำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อการดำเนินการในระดับรากหญ้า โดยกล่าวว่า "สมาคมเอสจีไอจะเดินหน้าส่งเสริมการสร้างพลังอำนาจโดยประชาชนเพื่อประชาชน พร้อมจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความท้าทายอื่น ๆ ด้วยการเคลื่อนไหวในวงกว้างอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลก"

สมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ คือเครือข่ายชุมชนชาวพุทธที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา โดยมีสมาชิก 12 ล้านคนทั่วโลก ไดซาขุ อิเคดะ ประธานเอสจีไอ (1928-ปัจจุบัน) เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นการเสนอวิธีแก้ปัญหาทั่วโลกจากมุมมองของชาวพุทธคนหนึ่ง ในวันที่ 26 มกราคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 1983 เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมเอสจีไอ สำหรับปี 2020 เป็นวาระครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งสมาคมสร้างคุณค่า และครบครอบ 45 ปีการก่อตั้งสมาคมสร้างคุณค่าสากล

ที่มา: สมาคมสร้างคุณค่าสากล

ติดต่อ:

โจแอน แอนเดอร์สัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมสร้างคุณค่าสากล

โทร: +81-80-5957-4711

อีเมล: Anderson[at]soka.jp

เว็บไซต์: www.sgi.org

AsiaNet 82652

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด