ภาพข่าว: พิธีลงนามจัดงานประชุม 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2020)

พฤหัส ๓๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๑
ภาพข่าว: พิธีลงนามจัดงานประชุม 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2020)
ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นพ. สุขุม กาญจนพิมาย, ศ.พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์, ดร. สุปรีดา ลีลารัศมี, ศ.นพ. อมร ลีลารัศมี และคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ให้เกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดงานประชุม 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2020) ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด