ภาพข่าว: ม.รามฯ ยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

พุธ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๖:๓๔
ภาพข่าว: ม.รามฯ ยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รวม 7 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทนันทวันแมนเนจเม้น จำกัด นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนายทวี โรจนสินวิไล ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ป ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด