ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมความพร้อมงาน World Expo 2020 Dubai

พฤหัส ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๐:๐๔
ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมความพร้อมงาน World Expo 2020 Dubai
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Section for Thailand Pavilion และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะ Deputy CG ผนึกกำลังพันธมิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai เพื่อเตรียมพร้อมสร้างความยิ่งใหญ่ของอาคารแสดงประเทศไทย และมอบความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมชม ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมความพร้อมงาน World Expo 2020 Dubai ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมความพร้อมงาน World Expo 2020 Dubai

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด