ภาพข่าว: “CRC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

พฤหัส ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๕๕
ภาพข่าว: CRC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 253,302 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CRC"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด